Grzegorz Żak

sunset-clouds-golden-hour-lets-get-lost

Obsługiwane narzędzia pracy:
-Android Studio (Java)
-Unity 3D (C#, JavaScript)

Znajomość bibliotek:
-Butterknife
-OkHttp
-Retrofit 2
-GSON
-Dagger 2
-EventBus
-RxJava/RxAndroid

Znajomość baz:
-MySQL
-Sqlite
-Realm

Inne umiejętności:
-GIT
-Google Material Design

LEAVE A COMMENT